Om Riis-Gruppen

Riis-Gruppen A/S beskæftiger sig med produktion, import/eksport, distribuering samt markedsføring indenfor en bred produktportefølje. Navnligt produktkategorier som; medicinsk udstyr, special-designede sengevarer, madrasser, puder og dyner, indenfor et bredt handelsområde til såvel B2B- og det private konsumentmarked.

Riis-Gruppen A/S drifter ovennævnte aktiviteter gennem 3 underselskaber: MataNova, Vello Scandinavia og Sleep2care.
Selskaberne er, med hver deres kundesegment og distribution, særlig konkurrencedygtige og kompetente inden for ovennævnte produktkategorier. Konstant R&D, innovation og godt drevet logistik, er blot nogle af de få principper, som gør Riis-Gruppens selskaber førende indenfor deres respektive handelsområder.

Underselskaber i Riis Gruppen

Riis-Gruppen A/S består af 3 underselskaber:

Sleep2care importerer, producerer og markedsfører kvalitets sengevarer online. 

Vello Scandinavia A/S importerer, producerer og markedsfører medicinsk udstyr, naturmedicin samt special-designede sengevarer.

MataNova importerer, producerer og markedsfører sengevarer til B2B-kunder inden for børn/baby segmentet,  ældresegmentet og turist- & hotelbranchen.

Pin It on Pinterest